• Pokládka nových potrubí bezvýkopovou technológiou (Pretláčanie) priemeru 200 – 1200 mm, dĺžky až 100 m.
  Sycons s.r.o. - Pretláčanie
  Štítovanie
 • Stabilizácia zosuvných svahov, zabránenie nových pohybov hĺbkovým odvodnením priľahlého svahu.
  sanácia zosuvov
  Stabilizácia zosuvných
 • Paženie výkopov, výstavba ľahkých montovaných oporných múrov a základových konštrukcií s mikropilóty.
  mikropilóty
  mikropilóty
 • Izolácia netesniacich produktovodov zabudovaním nového potrubia, rekonštrukcia neúnosných potrubí náhradou za nové potrubie.
  Sycons s.r.o. - Bezvýkopové technológie
  Bezvýkopové technológie
 • Rekonštrukcie poškodených kanalizačných potrubí náhradou poškodeného potrubia za nové bezvýkopovou technológiou.
  Sycons s.r.o. - berstlining
  Sycons s.r.o. - berstlining
 • Subhorizontálne odvodňovacie vrty (až do hĺbky 22 m) bezvýkopovou technológiou až do dĺžky 150 m.
  Sycons s.r.o. - subhorizontálne odvodňovacie vrty
  subhorizontálne odvodňovacie vrty
 • Odvodnenie štrkovitých zemín pomocou hĺbkových studní a čerpadiel.
  Sycons s.r.o. - odvodňovanie
  Sycons s.r.o. - odvodňovanie
 • Vŕtané kotvy, paženie výkopov, výstavba ľahkých montovaných oporných múrov a základových konštrukcií pre ťahové napätie.
  Vŕtané kotvy
  Sycons s.r.o. - Vŕtané kotvy
 • Zníženie hladiny podzemnej vody v piesčito - ílovitých zeminách (vákuovou metódou).
  vákuovou metódou
  Sycons s.r.o. - vákuovou metódou
 • Odvodňovanie zavodnených kalov za účelom zvyšovania bezpečnosti odkalísk.
  Odvodňovanie zavodnených kalov
  Sycons s.r.o. - Odvodňovanie zavodnených kalov
 • Plombovanie opustených pivníc/jaskýň, vzniknutých kaviern okolo obložení potrubí, spätná injektáž.
  potrubí, spätná injektáž
  potrubí, spätná injektáž

Sycons s.r.o bol založený v roku 1990 maďarskými vlastníkmi. Hlavné oblasti našej činnosti:

 • komplexná stabilizácia zosuvov
 • subhorizontálne odvodňovacie vrty
 • štítovanie malo- a velkopriemerových potrubí,
 • obnova kanalizačných potrubí technológiou berstlining (staré potrubie sa rozbije)
 • klincovanie/kotvenie pracovných jám a svahov
 • dodatočné spevnenie základov mikropilótami a injektážou
 
 • „Všetci vedia, že niečo je nemožné. Potom sa však objaví niekto, ktorý nevie, že je to nemožné a urobí to.” - Albert Einstein


V oblasti hlbinného zakladania neustále hľadáme inovatívne riešenia založené na starých osvedčených metódach. Pomocou nadobudnutého strojového parku a nami vypracovaných, rokmi osvedčených technológií sme schopní realizácie takých podpovrchových aplikácií, na ktoré můžeme byť právom hrdí a to nielen doma, ale i v zahraničí.

Rekonštrukcie kanalizácií, štítovanie potrubí

Naša společnosť sa sprvu roky úspešne zaoberala výstavbou výškových budov. Po tomto období sme obrátili pozornosť na moderné bezvýkopové technológie vo výstavbe a rekonštrukcii inžinierskych sietí. Rekonštrukcie kanalizačných sietí metodou berstlining, resp. vložkovaním potrubí umožňujú obnovenie úsekov potrubí s kruhovým prierezom nevyhovujúcej únosnosti alebo priechodnosti bezvýkopovou technológiou. Nové úseky můžu mať dokonca aj väčší priemer. Neskôr sme našu činnosť doplnili o velmi presné lisovanie potrubí čoraz väčších priemerov a dĺžok. Táto pokroková metóda sa využíva na budovanie križovaní nových inžinierskych sietí, hlavne pod rušnými cestami alebo železničnými traťmi.

čítať ďalej, pretláčanie...

Stabilizácia zosuvov

Nami patentovaná technológia komplexnej vŕtanej hĺbkovej drenáže sa používa pri stabilizácii zosuvov, ktoré boli aktivované v dôsledku zvýšení hladiny či prúdení podzemnej vody. Vďaka tejto technológie sme od roku 2001 mnohokrát ponúkli riešenie pre stabilizáciu velkoplošných potenciálnych či aktívnych zosuvov alebo svahov náchylných na zosunutie. Takisto sme mnohokrát dokázali zabrániť vzniku škodných udalostí.

čítať ďalej, stabilizácia zosuvov...

Podpora stien výkopov alebo strmých svahov

Nami realizované vrtané / injektované zemné kotvy sú rýchlym a ekonomickým riešením pre zabezpečenie stavebných jám, strmých svahov, podchytení nestabilných oporných a zárubných múrov, štetovnicových a podzemných stien. Naše kotvy sú tyčové a v závislosti od typu úkolu dočasné alebo trvalé s možnosťou zaťaženia po 24 hodinách. Kotvy je možné zavrtať do murovaných tehlových, kamenných, monolitických alebo železobetónových konštrukcií.

Spevnenie základov

Čoraz častejšie vznikajú požiadavky na spevnenie narušených, zničených alebo v dôsledku menej vhodných geologických pomerov neúnosných základov hál, velkorozmerných obchodných domov alebo cenných obytných komplexov. V týchto prípadoch, keď búranie neprichádza do úvahy, ponúkame spevnenie základov pomocou mikropilót alebo zabetónovaním kavern v podzákladí, poprípade ich vzájomnou kombináciou. Tieto práce je možné realizovať i v tiesnených či uzavretých priestoroch.

Pokiaľ Vás zaujala niektorá z našich činností, prosíme, obráťte sa na nás s dôverou. My Vám pomôžeme nájsť najvhodnejšie, technicky správne a ekonomicky výhodné riešenie.

Pretláčanie
Pretláčanie
Sanácia zosuvov
stabilizácia zosuvov
Subhorizontálne odvodňovacie vrty
subhorizontálne odvodňovacie vrty

Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'sycons_aktual'@'localhost' (using password: YES) in /var/www/clients/client2/web86/web/aktualisadmin/config.php on line 13
Nem lehet csatlakozni a MySQL kiszolglhoz!