Pretláčanie

» Služby »Pretláčanie
Sycons s.r.o. - Štítovanie Sycons s.r.o. - Pretláčanie Sycons s.r.o. - Štítovanie

Štítovanie potrubí

Často sa stáva, že budovaná podzemná inžinierska sieť križuje železničnú trať alebo rušnú cestu. Vtedy sa dostáva k slovu technológia štítovania potrubí, nech už je reč o železobetónovom, oceľovom alebo kamennom potrubí. Samozrejme je nutné zvážiť i využitie iných metód, ako je napríklad technológia berstlining alebo riadeného vrtania. Výhodou velmi presného (predvrtávaného) štítovania potrubia je možnosť štítovania s presnosťou niekoľkých cm na vzdialenosť až 150 m. Podstatou metódy predvrtávaného štítovania je zhotovenie vodiaceho predvrtu v ose budúceho potrubia, ktorým sa pomocou vybudovaného špeciálneho raziaceho hrotu vedie budúce potrubie po celej dĺžke.

Smerovanie vodiaceho vrtného sútyčia je realizované pomocou kamery namontovanej na teodolit v štartovacej jame. Pred dutým vrtným náradím, ktoré sa skladá zo spojených tyčí, sa nachádza terč vytvorený z diod, pred ktorým je umiestnená klínovitá vrtná hlavica. Tento komplex náradia, pozostávajúci z hlavice, terča a vodiaceho sútyčia tlačíme plynulým pomalým rotačným pohybom do zeminy spolu so štítom. V prípade vychýlenia zo správneho smeru zastavujeme hlavicu v správnej polohe a bezrotačným tlačením sútyčia ho vrátime do správnej pozície. Potom pokračujeme v rotačnom vrtaní.

Aplikácia metódy štítovania pomocou predvrtávania sa hodí predovšetkým do ľahko stlačiteľných zemín. V odolnejších zeminách s vysokým uhlom vnútorneho trenia (suchá tvrdá hlina, piesok, jemný štrk) sa používa vrtno - mazací kal, ktorý je vedený priamo k vrtnej hlavice. Vrtno - mazací kal vystupuje z vrtnej hlavice pod tlakom 50-100 bar, čím postupne rozrušuje odolnejšiu zeminu a v prípade zemín s vysokým uhlom vnútorného trenia pôsobí ako mazivo v medzikruží (znižuje trenie na sútyčí). V nesúdržných alebo skalných horninách sa používa špeciálna vrtná hlavica. Podľa medzinárodných skúseností sa touto metódou dá dosiahnúť presnosť štítovania až ±3-5 cm v prípade 100 – 120 m dlhých potrubí (to potvrdzujú i naše skúsenosti vo vrtaní a štítovaní takto dlhých potrubí). Vo vyššie spomenutom vrtnom sútyčí je totiž priemer zorného poľa, čo určuje dosiahnuteľnú presnosť, minimálne 30 – 50 mm. Vrtné vodiace sútyčie vedie štítovanie potrubia pomocou špeciálne vyvinutej reznej čepele.

Požadovaný vonkajší priemer nového oceľového alebo železobetónového potrubia s použitím štítovania pomocou predvrtávania docielime vo viacerých stupňoch. V tomto prípade používame vodiace potrubia menších priemerov s opätovným použitím. Túto metódu môžeme použiť i v zeminách (najmä piesčitých) s hladinou podzemnej vody v hĺbke 1-2 m, v tomto prípade až do vonkajšieho priemeru potrubia 400-500 mm s použitím doplňkovej štítovacej komory.

Spoločnosť Sycons Kft. sa zaoberá štítovaním potrubia v Maďarsku už 18 rokov. Za ten čas sme získali obrovské skúsenosti so štítovaním potrubí v zeminách.Nami používané zariadenia na štítovanie potrubí:

 • Witte BPR80
 • American Augers 60-1200
 • Bortech 300P
 • Witte 8/160

Niekoľko našich referencií v pretláčanie:

 • Gyöngyösoroszi, odvodnenie poldru v doline Bence, pretláčanie NA1000 oceľového potrubia a montáž predvyrobených železobetónových šachiet, obnovenie odvodňovacieho rigolu
  2009. – Tatai Környezetvédelmi Kft. (Environmentálna spoločnosť v Tate s.r.o.) – v dĺžke 87 m
 • Budapešť, trasa 4. metra, I. úsek, štítovacie práce pod koľajmi MÁV (Maďarské štátne železnice) pre verejné siete. štítovanie oceľového potrubia DN600 pod nádražím Budapešť Kelenföld
  Im Jahr 2009 - FORCE s.r.o. – in einer Länge von 96m
 • Budapešť, Medzinárodné letisko Ferihegy, rozšírenie terminálu T2, parovod, pretláčanie dvojitého ochranného oceľového potrubia NA406/8 a 324/5 mm v dĺžke 2 x 57 m a 2 x 84,5 m, s budovaním šachty a vákuového odvodnenia
  2008. – TERRA 21 Kft. – v dĺžke 196 m

Pretláčanie, Štítovanie potrubí, no-dig

Ostatné referencie


pretláčanie oceľových pretláčanie železobetónových pretláčanie železobetónových Rocla ID1200 mm Štítovanie potrubí Štítovanie Štítovanie pod diaľnicou